O nas

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” została utworzona pod koniec roku 2013 przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa” . Głównym celem spółdzielni jest stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Działania spółdzielni, mają zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu oraz poprzez pracę zwiększać samodzielność i aktywność życiową jak i zawodową. Pracownicy spółdzielni są dobierani do zleconych zadań zgodnie ze swoimi możliwościami i kwalifikacjami oraz objęci są stałą opieką specjalistów.

 

W maju 2014r. otrzymaliśmy wsparcie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych(FISE) w formie prawnej, biznesowej i materialnej. To pozwoliło nam stworzyć niezbędne zasoby dla nowo powstałego podmiotu.

Czym jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna – forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Nadrzędnym celem jest stworzenie warunków powrotu do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.